Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · Track n Field (2018-2019)